WYSOKIE KOMPETENCJE I SKUTECZNOŚĆ

Prowadzący Kancelarię adwokat Mariusz Mikołajewicz, poza wieloletnim doświadczeniem zawodowym, posiada wysoce wyspecjalizowane wykształcenie prawnicze. Oprócz studiów  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aplikacji adwokackiej, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest też absolwentem Studiów Podyplomowych Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adwokat Mikołajewicz  jest autorem publikacji naukowych dotyczących  odpowiedzialności cywilnej. W swej pracy zawodowej specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.  Adwokat uczestniczy też jako obrońca albo pełnomocnik w procesach karnych, w szczególności karnogospodarczych.

Największym atutem Kancelarii jest umiejętność  prowadzenia powierzonych spraw w taki sposób, aby zarówno na etapie przed sądowym, jak i w sądzie, do prawomocnego zakończenia procesu, skutecznie zabezpieczyć interes klienta, dążąc  do maksymalizacji efektu dla dochodzonych roszczeń lub ochrony przed nieuprawnioną akcją strony przeciwnej.

Mariusz_mikolajewicz