Honorarium

Wynagrodzenie adwokata regulowane jest umową pisemną. Istnieje możliwość dostosowania systemu wynagrodzenia do indywidualnej sytuacji klienta.

W ten sposób Kancelaria stara się przeciwdziałać stereotypom, według których na pomoc prawną adwokata stać tylko zamożnych członków społeczeństwa.

W istocie Kancelaria ukierunkowana jest na świadczenie pomocy w procesach odszkodowawczych, w  których klienci z reguły nie byli przygotowani finansowo na zajście wypadku i konieczność dochodzenia roszczeń z nim związanych.

W Kancelarii klienci płacą honorarium wyłącznie za efektywnie podjęte działania.

contactus_shakehands