Wieloletnie doświadczenie

Od kilkunastu lat skutecznie pomagamy klientom reprezentując ich interesy przed różnymi instytucjami, w szczególności przed ubezpieczycielami oraz organami wymiaru sprawiedliwości, w tym sądami wszystkich instancji.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, w szczególności wszystkich tych wynikających z wypadków komunikacyjnych albo błędów lekarskich. Każdą sprawę i każdego klienta traktujemy  indywidualnie, stawiając na wysoką jakość świadczonej pomocy oraz dążąc do maksymalizacji założonego efektu. Nie obawiamy się spraw trudnych, stanowiących intelektualne wyzwanie, mobilizujących do poszukiwania właściwych rozwiązań prawnych, optymalnych  dla danej sprawy.  Najistotniejszą sferą aktywności  Kancelarii jest udzielenie wyspecjalizowanej pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielom i instytucjom ubezpieczeniowym.

Pomoc prawna ma kompleksowy charakter. Kancelaria udziela jej na etapie przed sądowym, w tym inicjuje postępowanie likwidacyjne szkody przed ubezpieczycielem odpowiedzialności cywilnej sprawcy oraz reprezentuje poszkodowanego w całym tym postępowaniu. W Kancelarii formułowany jest pozew o zapłatę a klient reprezentowany jest w procesie sądowym,  we wszystkich jego instancjach, aż do prawomocnego zakończenia sprawy. Dla klienta niebagatelne znaczenie może mieć fakt, że w sytuacji, gdy, w związku z zaistniałym wypadkiem, występuje on w sprawie karnej jako pokrzywdzony, oferuję mu  pomoc także w procesie karnym.

Kancelaria reprezentuje pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania oraz w postępowaniu sądowym, gdy pokrzywdzony występuje w charakterze oskarżenia posiłkowego.

W ramach obranej specjalizacji zajmujemy się także roszczeniami klientów, które wynikają z kontraktów ubezpieczeniowych oraz związane są ochroną interesów prawnych klientów,  w ubezpieczeniach gospodarczych. Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w obronie w  procesach karnogospodarczych, w szczególności  tych, dotyczących ubezpieczeń gospodarczych.

civil