• Kancelaria Adwokacka
  • Mariusz Mikołajewicz

Kancelaria Adwokacka
Mariusz Mikołajewicz
ul. Garbary 95 lokal 6
61-757 Poznań
tel. 691-518-223

Wiemy jak pomóc

WYSOKIE KOMPETENCJE I SKUTECZNOŚĆ

Prowadzący Kancelarię adwokat Mariusz Mikołajewicz, poza wieloletnim doświadczeniem zawodowym, posiada wysoce wyspecjalizowane wykształcenie prawnicze. Oprócz studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aplikacji adwokackiej, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest też absolwentem Studiów Podyplomowych Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

...czytaj więcej

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Od kilkunastu lat skutecznie pomagamy klientom reprezentując ich interesy przed różnymi instytucjami, w szczególności przed ubezpieczycielami oraz organami wymiaru sprawiedliwości, w tym sądami wszystkich instancji. Kancelaria specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, w szczególności wszystkich tych wynikających z wypadków komunikacyjnych albo błędów lekarskich. Każdą sprawę i każdego klienta traktujemy indywidualnie, stawiając na wysoką jakość świadczonej pomocy oraz dążąc do maksymalizacji założonego efektu. Nie obawiamy się spraw trudnych, stanowiących intelektualne wyzwanie, mobilizujących do poszukiwania właściwych rozwiązań prawnych, optymalnych dla danej sprawy.

...czytaj więcej

SPRAWDZONY ZESPÓŁ LUDZKI

Do dyspozycji klientów Kancelarii pozostaje profesjonalny zespół ludzki. Prowadzący Kancelarię adwokat Mariusz Mikołajewicz, poza osobistym zaangażowaniem w prowadzenie każdej sprawy, współpracuje z wyróżniającymi się wiedzą prawnikami i aplikantami. Jesteśmy otwarci na sugestie i potrzeby klientów. Kancelaria stara się dostosować zakres współpracy, w tym godziny spotkań do indywidualnych oczekiwań klienta.

ADEKWATNY KOSZT POMOCY PRAWNEJ

Proponujemy wysoką jakość świadczonych usług prawnych w powiązaniu z rozsądnym systemem wynagrodzenia. W Kancelarii Klienci płacą honorarium wyłącznie za efektywnie podjęte działania.

...czytaj więcej

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług prawnych. W naszej pracy zawsze kierujemy się uczciwością, odpowiedzialnością zawodową oraz dyskrecją. Nam można zaufać. Oto nasz zakres działalności:

  • DOCHODZENIE ROSZCZEŃ O ZAPŁATĘ PRZECIWKO UBEZPIECZYCIELOM NA ETAPIE POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO SZKODY  ORAZ W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM DOTYCZĄCYM W SZCZEGÓLNOŚCI:

–  roszczeń odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielowi odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków komunikacyjnych;

– roszczeń odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielowi odpowiedzialności cywilnej z tytułu zakażeń szpitalnych lub błędów lekarskich;

– roszczeń odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielowi odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową;

– roszczeń z tytułu wypadków ubezpieczeniowych z kontraktów w ubezpieczeniach gospodarczych (ubezpieczeń życiowych, majątkowych).

  • DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH PRZECIWKO UBEZPIECZENIOWEMU FUNDUSZOWI GWARANCYJNEMU NA ETAPIE PRZED SĄDOWYM I W PROCESACH SĄDOWYCH.
  • DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH PRZECIWKO POLSKIEMU BIURU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH  NA ETAPIE PRZED SĄDOWYM I W PROCESACH SĄDOWYCH.

Kompetencje

  • DOCHODZENIE ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH ORAZ OBRONA INTERESÓW PRAWNYCH W POSTĘPOWANIU PRZEDSĄDOWYM I W PROCESACH SĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH:

– prawa zobowiązań;

– prawa rzeczowego;

– prawa spadkowego;

– prawa gospodarczego;

– prawa rodzinnego.

  • SPORZĄDZANIE OPINII PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PRAWA CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO.
  • OBRONA OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM ORAZ POSTĘPOWANIU SĄDOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH KARNOGOSPODARCZYCH;
  • REPREZENTOWANIE POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM ORAZ SĄDOWYM W RAMACH OSKARŻENIA POSIŁKOWEGO;
  • DOCHODZENIE ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH W RAMACH POWÓDZTWA ADHEZYJNEGO.

Honorarium

Wynagrodzenie adwokata regulowane jest umową pisemną. Istnieje możliwość dostosowania systemu wynagrodzenia do indywidualnej sytuacji klienta. W ten sposób Kancelaria stara się przeciwdziałać stereotypom, według których na pomoc prawną adwokata stać tylko zamożnych członków społeczeństwa. W istocie Kancelaria ukierunkowana jest na świadczenie pomocy w procesach odszkodowawczych, w których klienci z reguły nie byli przygotowani finansowo na zajście wypadku i konieczność dochodzenia roszczeń z nim związanych. W Kancelarii klienci płacą honorarium wyłącznie za efektywnie podjęte działania.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

691518223

ul. Garbary 95 lokal 6
61-757 Poznań

mmikolajewicz@interia.pl | kancelaria@kancelaria-mikolajewicz.pl

NR RACHUNKU BANKOWEGO

PKO BP S.A. II/O Poznań:

20 1020 4027 0000 1102 0041 4987

Druki do pobrania

PEŁNOMOCNICTWO – POBIERZ

Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym – POBIERZ

Link do Biuletynu informacji Publicznej z formularzami sądowymi do pobrania – przejdź

Pożyteczne linki

  • Adres Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych: www.pbuk.pl